Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen er valgt til at administrere og varetage foreningen og medlemmers interesse. Tegner foreningen udadtil (formanden og kassereren), formanden er den der repræsenterer foreningen.

 • Afholder bestyrelsesmøder (januar, april og september samt diverse ad hoc møder).
 • Afholder generalforsamling i marts måned, inkl. Booking af lokaler.
 • Sikre den daglige drift af foreningen.
 • Vedligeholde medlems kartotek.
 • Sikre indbetaling af kontingent.
 • Administrere medlemmers penge og aktiver bedst muligt.
 • Medvirke til at medlemmer til enhver tid overholder og efterlever G/F’s vedtægter.
 • Udforme og uddele velkomst skrivelse til nye medlemmer.
 • Besvare forespørgsler fra ejendomsmægler.
 • Deltager i kommunale udvalg og grupper med interesse for G/F.
 • Kontakt til kommunale instanser.
 • Indhenter tilbud på opgaver i forhold til vedligeholdelse eller ny etablering.
 • Kontakt til udførende firmaer og leverandøre til G/F, samt Kontrollerer arbejdets kvalitet og udførelse.
 • Vedligeholde G/F’s hjemmeside med løbende opdatering omkring igangværende og kommende arbejder.