Generalforsamling G/F HØV

Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned, hvor medlemmerne har mulighed for at fremsætte og få behandlet forslag vedrørende foreningens forhold og drift.

Beslutningsforslag til generalforsamlingen

Jævnfør vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, være bestyrelsen skriftligt i hænde senest d. 1. februar.

Bestyrelsen har en forventning om at forslagsstilleren selv vil være tilstede på generalforsamlingen og præsentere sit forslag.

Forslag sendes på mail til en af bestyrelsens medlemmer eller afleveres i formandens eller næstformandens postkasse.

Senest 3 uger før afholdelse af årets ordinære generalforsamling, vil der blive udsendt indkaldelse med dagsorden, regnskab og indkommende forslag.