Medlemskab af grundejerforeningen Herstedøster Villaby

Der er medlemspligt for alle parceller der er beliggende i Hasselhaven, Kvædehaven og Platanhaven, 2600 Glostrup. Nye parceller betaler kr. 250,00 i indskud. Hjemstedskommunen er Albertslund Kommune.

 

Kontingent

Det årlige kontingent dækker perioden 1. januar til 31. december.

Kontingentet fastsættes på Grundejerforeningens årlige generalforsamling i marts måned, og forfalder til betaling den 1. april.

Kontingentet for år 2021 blev fastsat på grundejerforeningens virtuelle generalforsamling marts 2021 og udgør kr. 1.650,00 hvoraf kr. 550,00 overføres til vejfonden. Om vejfonden se nedenfor.

 

Vejfonden

Grundejerforeningen ejer et areal på 41.069 m2, der er udlagt til køreveje, cykel- og gå stier samt grønne områder. Således ejer Grundejerforeningen stikvejene i Hasselhaven, Kvædehaven og Platanhaven, mens Albertslund Kommune ejer de tilhørende stamveje. Ligeledes ejer Grundejerforeningen stien mellem Kvædehaven og Platanhaven, mens Albertslund Kommune ejer de andre stier i området.

Grundejerforeningen opkræver hvert år kontingent til vedligeholdelse af fællesarealer (gartnerarbejde), samt et beløb (vejfondsbidrag) der opspares til renovering (ny asfaltering) af køreveje ca. hvert 25 – 30 år. Såfremt vejfondens formue ikke er tilstrækkelig ved næste ny asfaltering hæfter hver parcel for 1/320 ende del af evt. manglende beløb. Der er senest lagt nyt asfalt i 1989 på de af Grundejerforeningens ejede asfaltarealer.