Renovering eller ombygning


Går du og overvejer en omfangsrig renovering eller ombygning af din bolig, er bør du læse og følge grundejerforeningens vedtægter vedr. bebyggelse, samt lokalplanen, inden du igangsætter projektet. 


Du bør udvise hensyn og fleksibiliet for dine naboer, så dine naboer forstyrres mindst muligt i løbet af dit byggeprojekt og af det færdige byggeri. Det er også vigtigt, at du giver dine naboer en forventet tidshorisont for byggeperioden.


Grundejerforeningens vedtægter indholder også en bestemmelse omkring farvevalg på udendørs træværk:


"Alt træværk på huse og fast hegn kan males i naturharmoniske farver - d.v.s. dæmpede jordfarver som f.eks. okker, brun, svenskrød, grøn umbra, portgrøn og mørk kystblå. Herundover må sort, hvid og grå i forskellige nuancer anvendes. Signalfarver må ikke anvendes."


Se også Albertslund kommunes regler for støjende og støvende byggearbejder: 


https://albertslund.dk/by-og-bolig/bolig/stoej-lugt-og-roeg/stoej-og-stoevende-byggeaktiviteter


https://albertslund.dk/media/y5bclful/forskrift-stoevende-stoejende-bygge-og-anlaegsarbejder.pdf


NB. Som husejer er det dit ansvar, at forholdene på din ejendom er lovlige og følger grundejerforeningens vedtægter.